Laden

Algemene voorwaarden

Voorwaarden voor de livestream

 1. Het aanmelden voor de livestream geeft op geen enkele wijze recht op het attenderen van het IMS-congres anders dan de livestream.
 2. Het IMS-congres behoudt zich het recht om deelnemers van de livestream naar eigen redenen te weigeren of te verwijderen zonder zich hiervoor te hoeven verantwoorden naar de deelnemer of derden.
 3. Het IMS-congres behoudt zich het recht voor om de livestream te annuleren of te stoppen zonder hiervoor te hoeven verantwoorden naar de deelnemers of derden.
 4. Tijdens de livestream afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie van het IMS-congres of gelieerde instellingen en personen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de livestream.
 5. Het is niet toegestaan de inhoud van de livestream te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het IMS-congres of een van de gelieerde instellingen.
 6. Voor het deelnemen aan de livestream is geen borg vereist

Voorwaarden voor de borg

 1. De deelnemer dient op zowel zaterdag als zondag, vanaf de eerste lezing tot de laatste lezing aanwezig te zijn. Het niet aanwezig zijn op een van deze dagen, of zondag dusdanig te laat komen zonder geldige reden leidt tot het inhouden van de borg.
 2. Eerder weggaan op zondag kan alleen met geldige reden, en dit moet ruim van te voren met het congresbestuur besproken worden. Neem hiervoor contact op met congres@imsnederland.com. Stuur een mail met de reden. Het bestuur zal je aanvraag individueel behandelen.
 3. Het niet inleveren van de keycords leidt ook tot het inhouden van de borg.
 4. Bij enige schade aan de locatie of verwijdering van het congres of hotel wordt de borg ingehouden.
 5. De borg dient 14 dagen vóór het congres overgemaakt te worden.
 6. De borg wordt op zondag aan het einde van de dag gecontroleerd. Wij streven ernaar om deze direct terug over te maken. Als dit echter niet lukt zal de borg binnen uiterlijk 10 werkdagen terugbetaald worden.
 7. De uiterlijke datum voor het uitschrijven en restitutie van de borg voor het congres is 2 oktober.
 8. De borg bedraagt €40,-.
Winkelmandje