Laden

IMS Congres 2024

19 & 20 oktober
Groningen

Student aan het roer

Dit jaar vindt het IMS Congres plaats in het weekend van 19 en 20 oktober 2024, in de stad Groningen. De Faculteit Medische Wetenschappen zal dit jaar haar gebouw ter beschikking stellen voor het congres. Het thema ‘Student aan het roer’ is een onderwerp van alle tijden, maar zeker de afgelopen jaren is het steeds belangrijker om zelfstandig te staan in de hedendaagse samenleving. Dit geldt natuurlijk ook voor medische studenten, die te maken krijgen met ingrijpende veranderingen, hoge verwachtingen, en veel verschillende meningen. Het is essentieel om te weten wat je eigen doelen zijn en hoe je deze kunt verwezenlijken, te midden van dit alles. Het IMS-congres van 2024 heeft ‘studenten aan het roer’ als thema, zodat studenten kunnen leren hoe zij de regie kunnen voeren over hun leven op alle vlakken. Het thema kan namelijk op diverse manieren worden geïnterpreteerd. De focus zal liggen op drie specifieke subthema’s, welke hieronder geïntroduceerd worden door verschillende stakeholders uit het veld.

Subthema 1 - ''Aan het roer van eigen opleiding''

''Medezeggenschap geeft studenten de kans om hun opleiding echt vorm te geven. Samen kunnen we een positieve impact maken.''

Hey iedereen!

Het is geweldig om deel te mogen uitmaken van het IMS congres met het thema “Student aan het roer”. Als Studentassessor van het College van Bestuur bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), en vorig jaar als Universiteitsraads-lid met UMCG in mijn portfolio, wil ik graag mijn ervaringen delen over de kracht van medezeggenschap en waarom het zo belangrijk is voor studenten om hierbij betrokken te zijn.

De Kracht van Medezeggenschap

Medezeggenschap geeft studenten de mogelijkheid om hun stem te laten horen en actief deel te nemen aan de besluitvorming binnen hun opleiding en universiteit. Dit is niet alleen een recht, maar ook een kans om echt impact te maken. Door betrokken te zijn bij het medezeggenschapsproces kunnen we ervoor zorgen dat onze ideeën, zorgen en suggesties serieus worden genomen door het bestuur.

In mijn rol als Studentassessor heb ik gezien hoe waardevol het is om soms als student kort en krachtig te zijn, tegelijkertijd dat men een constructieve gesprekspartner is. Dit betekent dat je niet alleen kritisch bent, maar ook oplossingsgericht en meedenkend. Door actief deel te nemen aan besprekingen en vergaderingen, zorg je ervoor dat de belangen van de studenten worden gehoord en meegenomen in het beleid van de universiteit. 

 

Waarom Medezeggenschap Belangrijk is

Voor studenten biedt medezeggenschap een platform om direct invloed uit te oefenen op hun opleiding en de omgeving waarin zij studeren. Het zorgt voor een gevoel van betrokkenheid en verantwoordelijkheid, en draagt bij aan onze persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door betrokken te zijn bij het besluitvormingsproces leren we belangrijke vaardigheden zoals kritisch denken, onderhandelen en samenwerken.

Bovendien zorgt medezeggenschap voor een transparante en open cultuur binnen de universiteit. Het bevordert wederzijds respect en begrip tussen studenten en het bestuur. Dit creëert een positieve leeromgeving waar iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt. 

 

Mijn Ervaringen

In mijn ervaring heb ik gezien hoe moeilijk het soms is om dingen voor elkaar te krijgen. We zitten ondanks in een universitaire en medische wereld, waar het soms wat trager gaat, tegelijkertijd, verandering gebeurt niet overnacht. Dit heb ik ook gezien bij het UMCG. Deze ervaringen hebben me laten zien hoe belangrijk het is om als student betrokken te zijn bij het beleid en de richting van onze opleiding. We hebben samengewerkt aan diverse initiatieven, en goed kunnen coördineren, wat de mogelijkheden zijn via opleiding, O&O, URaad of CvB, om te zorgen voor dat initiatieven grotere kans hadden. 

 

Samen Vooruit

Medezeggenschap is essentieel voor het succes van onze opleiding en universiteit. Door samen te werken en constructief te overleggen, kunnen we zorgen voor verbeteringen die anders wellicht onopgemerkt zouden blijven. Als Studentassessor ben ik vastberaden om deze samenwerking te bevorderen en de stem van mijn medestudenten te laten horen.

Dus aan alle studenten: neem deel aan het medezeggenschaps proces, laat je stem horen en help mee om onze opleiding en universiteit beter te maken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we, als studenten, opleiding, faculteit en universiteit, de uitdagingen van de toekomst met vertrouwen tegemoet kunnen treden.

 

Met vriendelijke groet,

Ruben J. Wagenvoort Studentassessor College van Bestuur 

 

 

Subthema 2 - ''Aan het roer van eigen onderwijs''

''Inbreng van studenten in het onderwijs moet eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zijn.''

Met veel plezier deel ik met jullie enkele ervaringen die ik heb opgedaan als programmaleider van de bachelor geneeskunde (Medische faculteit Rijksuniversiteit Groningen/UMCG) in de samenwerking met de medezeggenschapsraad Promed.

Bij de faculteit geneeskunde wordt veel samengewerkt met studenten bij het ontwikkelen, implementeren en evalueren van het onderwijs. Inbreng van studenten in het onderwijs moet eigenlijk de normaalste zaak van de wereld zijn. Je hebt immers als docent/ programmaleider/ onderwijskundige de input van studenten nodig om het onderwijs vorm te geven en te evalueren, naast je eigen deskundigheid. Gelukkig zijn er bij de medische faculteit veel betrokken studenten die daarin hun tijd en energie willen steken.

Promed is het medezeggenschapsorgaan van alle geneeskunde studenten bij de RUG. De commissie bestaat uit enthousiaste, slimme, leuke studenten met een grote betrokkenheid bij het onderwijs.  Een keer per 6 weken hadden de manager, studieadviseur en ik een vergadering met de gehele commissie.  Aangezien de leden van de commissie jaarlijks wisselde, heb ik met meerdere voorzitters en leden mogen werken. Wat was dat leerzaam! Zeker toen ik net begon als programmaleider, merkte ik dat de studenten veel beter op de hoogte waren dan ik van de van de bestuurlijke structuren, de heikele onderwerpen, de besluitvorming. Ze waren zeer bereid me daarover te informeren, waardoor er een waardevolle, constructieve samenwerking ontstond. Ik leerde ook steeds beter te luisteren naar de dingen die er spelen, bijvoorbeeld de problemen rondom toetsing. Een terugkerend onderwerp, waar altijd wat op aan te merken valt!

Als programmaleider kan je dan wat defensief reageren in de trant van: “dat is nu eenmaal zo”; dat is frustrerend voor de studenten, maar ook voor de programmaleiding. Door de volhardendheid en geduld van de studenten werd ons duidelijk dat je samen met de studenten kan blijven zoeken naar creatieve oplossingen, omdat het nu eenmaal als problematisch wordt beleefd. Er zijn altijd wel mogelijkheden zijn om iets aan te passen/te verbeteren ook al zijn het soms klein stapjes. Uiteindelijk is dat voor iedereen prettiger.

Ik merkte al gauw dat ProMed goed selecteert welke onderwerpen worden ingebracht en elkaar daarop ook kritisch bevraagt en niet afgaat op 1 geluid of opmerking. Dit is zeer waardevol voor de programmaleiding! Andersom konden we nieuwe ideeën toetsen die kritisch een constructief bediscussieerd werden.

Aan het einde van het jaar kwam het afscheid en de overdracht naar de opvolgers wat gevierd werd. Ik werd uitgenodigd voor het diner en dat vond ik een teken van vertrouwen en goede samenwerking, waar ik met heel veel plezier op terug kijk. Het is fijn als je gelijkwaardig en respectvol met elkaar samenwerkt en het ook zo kan afsluiten.

Kortom: de medezeggenschapsraad is essentieel voor een kwalitatief goede opleiding. Ik wens jullie een inspirerend congres toe en dank het bestuur dat ik mijn ervaringen mocht delen.

Met vriendelijke groeten

Anne van Lammeren

(Programmaleider bachelor geneeskunde 2020-2023)

Subthema 3 - ''Aan het roer van eigen carrière''

''Alleen omdat ze me bij die andere beroepen niet wilden hebben, ziet mijn carrière er achteraf zo logisch uit.''

De Hongaarse schrijver György Konrád zei het ooit zo: “Op de vraag naar de zin van het leven antwoordt iedereen met het verhaal van zijn levensloop.” Dus toen ik de vraag kreeg om te schrijven over ‘aan het roer van je carrière’, dacht ik terug aan het moment lang geleden toen ik met mijn artsenbul onder de arm het Academiegebouw in Groningen uitwandelde. Ik had me moeizaam door een oneindig saaie studie geneeskunde heen geworsteld en had geen flauw benul van mijn toekomst. Lang dacht ik dat ik tropenarts zou worden, maar nadat ik zelf in de tropen had gewerkt, besefte ik dat de tropen niet op mij zaten te wachten. Verder kwam ik er vooral achter dat ik heel veel dingen in de geneeskunde niet wilde worden. Zoveel zelfs dat ik serieus een toekomst in Italiaans ijs overwoog[1].

 

Die twijfel is me tot de dag van vandaag bijgebleven. Als ik nu terugkijk, ziet mijn carrière er misschien logisch en gepland uit; van kindergeneeskunde en immunologie naar uiteindelijk een hoogleraarschap en vice-decaanschap. Maar dat is verraderlijk. De twijfels die ik voelde toen ik met mijn artsenbul de Broerstraat uitliep, zijn tot op de dag van vandaag altijd wel in meer of mindere mate aanwezig gebleven. Soms zo sterk dat ik me serieus verdiepte in functies die ver buiten de geneeskunde lagen, zoals bijvoorbeeld een opleiding tot astronaut. Alleen omdat ze me bij die andere beroepen niet wilden hebben, ziet mijn carrière er achteraf zo logisch uit.

 

Als ik terugkijk, denk ik dat ik nooit echt aan het roer van mijn eigen carrière heb gestaan. Eerlijk gezegd denk ik ook dat dit niet de goede vraag is. Een betere vraag vind ik: hoe zorg ik ervoor dat ik aan het roer sta van mijn eigen leven? Als ik dat doe, zie ik dat ik mijn keuzes vooral baseerde op gevoel; omdat ik collega’s leuk vond, omdat ik ergens helemaal niets van begreep (eigenlijk de hele immunologie), of omdat ik graag in Californië wilde wonen. Maar misschien ligt daar het echte nuttige advies dat ik kan geven: probeer het roer over je carrière los te laten, maar leer goed te luisteren naar je hart. Daarmee houd je je allerbelangrijkste roer in handen: het kompas van je leven.

 

Berent Prakken

Utrecht juni 2024

 

[1] Van IJscoman tot Wetenschapper. Een biografische schets van Berent Prakken”, Amsterdam 1996

Winkelmandje