Laden

Workshops

Classical teaching methods force us to imagine 3 dimensional anatomy through 2 dimensional information. Augmented Reality is the missing link between the 2D  textbooks and 3D reality. 

Creating 3D Holograms can improve learning and understanding anatomy in 3D dimensions. It also allows for patients to have a better understanding of interventions and possible outcomes. 

Medical students experience more joy and interaction through 3D learning without sacrificing exam performance. 

During this workshop you’ll not only experience 3D imaging but also what types of interaction and skills can be acquired using this technology.

As a dental student, tooth removal is one of the most invasive skills to master during your training. It requires both high forces and subtle movements. It is also the single procedure for which reliable pre-clinical training methods are absent. Most universities use direct practice on patients as their preferred training method. Through the use of robot technology, our research group was able to create a dataset, which, for the first time, gave insight in the movements and forces required in this procedure. The knowledge of this research has been used to create a pre-clinical and evidence-based training setup. In this workshop our approach, outcomes, evaluation methods and future ideas will be discussed. Also, you’ll have the exciting opportunity of practicing tooth removal yourself! 

PULSE Racing was founded to advance functional electrostimulation (FES) for people with spinal cord injuries. Having a spinal cord injury causes several physical problems. Besides the inability to walk and reduced mobility, people with paraplegia (inability to voluntarily move the lower parts of the body) also have a reduced condition, disturbed blood circulation and a high risk of pressure sores. This has a  negative impact on their quality of life and personal well-being. FES has a proven positive influence on the physical condition of people with spinal cord injury. The active movements induced by FES have positive effects on the condition, blood circulation and psychological state. In this workshop, you will get the chance to get a deeper understanding of how electrostimulation works and get the ability to talk to athletes who used this technology to cycle. Perhaps you even have the possibility to try the bike for yourself or experience the feeling of eletrostimulation!

De medische wereld is een commune met eigen regels en stille afspraken.  Openlijk kritisch denken en discussie over onzinnige zorg is taboe. Er heerst een medische omerta, en soms een cultuur van angst. Hierdoor worden vele mistanden nooit besproken en is zorgvernieuwing niet mogelijk. Het is goed dat studenten weten van deze wereld waar zij later ook in gaan functioneren. Aan de hand van voorbeelden zal een aantal van de structurele problemen worden besproken. Het is de bedoeling dat de deelnemers aan deze workshop actief in de discussie participeren.

Op welke manier kunnen we op een andere manier de pati√ęnt ondersteunen bij de (zorg) vraag die zij hebben. De huidige manier van zorg en behandeling, thuis en in het ziekenhuis, vraagt om een radicale vernieuwing. De keten zal hierop moeten reageren door het samen anders te doen. Een omslag van medische controle naar eigen regie en verantwoordelijkheid van de pati√ęnt. Iets wat je zelf of je omgeving kan doen, wel of niet met inzet van EHealth, doe je zelf!

In deze workshop gaan we aan de slag met concrete casu√Įstiek gebaseerd op huidige processen en verantwoordelijkheden. Werken jullie mee aan DE oplossingen voor de toekomst om slimmer en anders de keten in te richten?

Workshopleiders
Roelfien Erasmus, programmamanager innovatie en technologie bij ZuidOostZorg. Ingrid Breuker, programmamanager Anders Werken in de Zorg Fryslan

Anders Werken in de Zorg
Bij Anders Werken in de Zorg is ons doel met minder tijd en inspanning goede zorg te blijven bieden. We streven ernaar ouderen zelfredzamer te maken, waar dat kan door inzet en implementatie van innovaties en technologie√ęn. Niet langer meer zelf het wiel uitvinden, maar samen Anders Werken in de Zorg.

In our workshop you divide into two groups. One group is making the left leg of an exoskelton and the other group is making the right one. You make this from toys you remember as a child: KNEX. When building you have to think carefully about the joints of a human body, which is important for building an exoskeleton! After making the seperate legs you come together to assemble it. After this you will get a tiny insight of what we do.

Join us for an exciting workshop where you’ll learn how to create AI-powered applications, in a safe and responsible way, that can have conversations using your medical (research) data. This workshop is designed for medical students who are curious about the world of conversational AI.

Have you ever wondered how to make chatbots that understand and talk about medical topics using your own information? Or maybe you’re interested in how to make computer programs that can have natural-sounding conversations, like talking to a real person? Perhaps you’d like to know how to connect your own data sources to these AI systems to get real-time information and make your chatbots even smarter. If any of these questions pique your interest, then this workshop is perfect for you!

During this workshop, you’ll discover the secrets of creating Chat GPT Enterprise Applications that can chat with you using your own medical data. We’ll explore the magic of prompt engineering, which is like giving instructions to these AI systems, so they understand and respond better to medical conversations. You’ll also witness a live demonstration of how these AI models can be connected to your own data sources, allowing them to provide you with real-time information and insights. This knowledge can open exciting possibilities for innovation in healthcare.

Your workshop instructor, Peter Heldens, brings a wealth of experience. He graduated in 1993 with an MSc in Computing Science and is with Microsoft since 2007. Peter specializes in inspiring participants to create innovative solutions, from Low Code to IoT and Generative AI applications. Peter is the co-author of the book “The Invent to Learn Guide to the Micro:bit“, which is a great source of inspiration for makers and innovators.

We can’t wait to see you at the workshop and hear about your passion for innovation in healthcare! Come and join us for a journey into the world of AI and medical data.

De anesthesiologie is een vakgebied dat sterk door technologische ontwikkelingen gedreven wordt. Door de grote hoeveelheid verzamelde data, vele vormen van diagnostiek en het groot aantal praktische handelingen is het is bij uitstek een geschikt specialisme voor nieuwe innovaties op technologisch gebied. We zien een steeds groter aanbod aan medische apparatuur wat zich toespitst op de anesthesie. In deze workshop gaan we een paar casussen doorlopen waarin we een kijkje nemen naar enkele van deze innovaties. Welke obstakels zijn er en hoe hebben idee√ęn vanuit de medische technologie deze overwonnen? Hierbij komen alle werkvloeren waar anesthesiologen te vinden zijn aan bod! Van de operatiekamers, pijnpoli, IC, shock room tot aan zelfs de traumaheli. Ook zal er een demonstratie plaatsvinden van een van deze technologie√ęn. Ontdek hier op welke manier technologische ontwikkelingen keer op keer grenzen weten te verleggen!

Als u zich heeft laten inspireren door ‚ÄúHouse‚ÄĚ of “ER”, dan ga ik u teleurstellen. Zo zal uw toekomst er niet uitzien. Naast klimaat, duurzaamheid, ongelijkheid en woningnood staat vergrijzing hoog op het lijstje veranderingen en grote uitdagingen. Ik zal het vooral hebben over vergrijzing en hoe dat het werk in “de zorg” ingrijpend zal veranderen. In tegenstelling tot de helden in House en ER vraagt de toekomst om heel andere heldhaftigheid. Net zo goed met grote verantwoordelijkheid, doortastendheid en inventiviteit, maar in een andere setting, anders georganiseerd en niet langer op het medisch voetstuk. Wen er maar vast aan.
Dokters in de witte jas van het ziekenhuis met een stethoscoop om hun nek zullen minder vaak nodig zijn. Dokters die hun werk verrichten tussen en onder de mensen, en met de mindset van John Snow (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7150208/#:~:text=John%20Snow%20conducted%20pioneering%20investigations,key%20source%20of%20the%20epidemics.), daaraan heeft de wereld in de toekomst behoefte. Buiten het ziekenhuis en kijkend naar de fysieke-, de sociale-, en de economische omgeving. Vanzelfsprekend hoort daar in deze tijd van IOT (internet of things), big data en ai (chatGPT, wie kent het nie?) bij dat deze ontwikkeling wordt meegenomen in de herijking van het beroep. In de tijd van Snow was de ontdekking van bacterien en hun ziekmakend effect disruptief, en dat gaf aanleiding tot enorme investeringen en maatschappelijke en infrastructurele veranderingen. We staan nu wellicht aan de vooravond van een disruptie van vergelijkbare omvang en impact, en u bent daar onderdeel van. Fantastisch toch?
Wie is, hoe en wat doet de “digitale dokter” van de toekomst en wat doet u intussen als dokter in een digitale omgeving?
Interesse? Kom luisteren en praat mee tijdens de workshop.

For thousands of surgeons the Simendo has become an iconic training solution and for so many hospitals an integral part of the training program. Imagine, you have just one product servicing all the needs to level up the skills of laparoscopic doctors. Simendo’s state-of-the-art scientifically validated training programs provide training for all levels and all laparoscopic disciplines, including surgery, gynaecology, and urology. The software comes standard with the Laparoscopic Fundamentals package. This package contains the most important training programs to obtain the laparoscopic skills, such as a novice-, intermediate- and advanced-training curricula including surgical knot tying. You can extend the Simendo software with several add-ons such as a simulation of a laparoscopic cholecystectomy and camera training for a zero- and thirty-degrees camera. Together with MySimendo.com, the most advanced online platform available, the options are endless. 

From configuring your simulator and certification programs to online competing…

…such as in the Annual Global Simendo Skills Competition!

 

In deze workshop nemen we deelnemers mee in een innovatie waarin point-of-care diagnostiek uit de Voorspoedzorg Diagnosebox en asynchrone communicatie gecombineerd wordt ingezet om de samenwerking tussen (huis)arts en verpleegkundige te verbreden en te verdiepen. Technisch geen ingrijpende interventie, maar de samenwerking tussen (huis)arts en verpleegkundige krijgt een extra dimensie. Digitalisering wordt als aanvulling op de bestaande workflow neergezet waardoor de nieuwe en bestaande werkwijze gaandeweg in elkaar groeien.  

De interventie is ingericht volgens het¬†Stepped¬†Care model: de verpleegkundige¬†wordt empowered om enerzijds bij de cli√ęnt thuis in
1 keer te doen¬†wat¬†nodig is en anderzijds waar nodig direct de (huis)arts te betrekken¬†voor medische beslissingen ‚Äď waarbij diagnostiek uit de Voorspoedzorg Diagnosebox¬†ter plekke kan worden ingezet om de¬†medicus van extra informatie te voorzien ter onderbouwing.¬†¬†

We bespreken ervaringen en uitkomsten van een voorbeeldproject en implementatiefactoren in verschillende zorgcontexten. Ter inspiratie  laten we voorbeelden zien van mogelijke apparatuur.

Ook in de zorg wordt steeds meer gesproken over datagedreven werken: op systematische wijze data verzamelen, vastleggen, en analyseren om op basis hiervan beslissingen te nemen en te sturen in de organisatie. Als zorgprofessional merk je hiervan zowel de baten als de lasten. Want goede ondersteuning van het zorgproces, in toenemende mate met AI, wordt steeds belangrijker, maar is afhankelijk van goede data. Dit kan leiden tot hoge registratiedruk. Daarom is het essentieel dat zorgprofessionals meedenken en meebeslissen over welke data wordt verzameld, hoe die data wordt verzameld, en waarvoor deze gebruikt wordt. In deze workshop gaan we dat verkennen: wat gaat er goed, wat gaat er mis, en wat is er nodig om zorgprofessionals en AI optimaal te laten werken aan en met goede data? Hoe stel jij je werk straks voor? Van boomer tot zoomer, alleen samen krijgen we goede data die ons niet tot wanhoop drijft!

Digitale beelden worden tot leven gebracht in een unieke workshop, waarbij de kracht van de SECTRA-tafels wordt benut om een inzicht te geven in het menselijk lichaam, en wat technologie kan toevoegen aan het anatomie-onderwijs van de geneeskunde. De Sectra-tafels, die cutting-edge 3D-beeldvorming mogelijk maken, staan centraal in deze workshop. Deelnemers kunnen interactief en hands-on werken met virtuele anatomische modellen of radiologische beelden die op deze tafels worden geprojecteerd. Tijdens de workshop worden deelnemers begeleid door twee student-assistenten die ook les geven aan studenten van het AMC. Het is een kans om de anatomie te ontdekken op een manier die voorheen ondenkbaar was, en het belooft een memorabele en verrijkende ervaring te zijn voor alle deelnemers.

AI-systemen, gebaseerd op historische gegevens, kunnen inherente vooroordelen overnemen en versterken. Dit heeft ernstige gevolgen voor sectoren zoals werving, rechtshandhaving en gezondheidszorg. We moeten verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen van vooroordelen in hun systemen, maar wie heeft welke rol hierbij, denk aan AI-ontwikkelaars, gebruikers, handhavers, et cetera. De noodzaak van ethische richtlijnen, diversiteit in ontwikkelingsteams en transparantie wordt benadrukt om te voorkomen dat AI-discriminatie zich verder verspreidt en onze samenleving negatief be√Įnvloedt. Deze workshop benadrukt het belang van het begrijpen en aanpakken van dit probleem om AI als een hulpmiddel voor positieve verandering te behouden. Martijn is hoogleraar Translationele AI bij de afdeling Laboratoriumgeneeskunde aan Amsterdam UMC.

This interactive workshop focuses on legal and ethical questions related to the increasing use of technology in healthcare. What are important changes for the key players in healthcare? What does the increasing role of, for example, e-health and AI systems within diagnostics and research mean for the responsibilities of the physician and the rights of patients? In the workshop, various legal-ethical dilemmas will be discussed with the participants with regard to four themes: informed consent; control over data exchange; quality of care; and cooperation with commercial parties. How do they see their future responsibility when it comes to using AI-based decision-making systems or collaborating with commercial partners for introducing and developing new technologies? How do they feel about patients’ control over their own data as the scale of data processing necessarily increases? Is the arrival of the socalled ‘Personal Health Record’ a good development? Is shared decision-making possible if complex AI systems are used? What is the role of human contact in healthcare? Questions that the participants themselves have about technology use and its implications for their legal position and future role as doctors can also be discussed during the workshop.

Als toekomstig onderzoeker in de geneeskunde is programmeren een waardevolle vaardigheid. Het stelt je in staat om complexe medische vraagstukken op te lossen en effici√ęnt onderzoek te doen. Binnen dit domein is Python bijzonder geschikt vanwege de eenvoudige leercurve en krachtige mogelijkheden voor data-analyses en modellering. Python biedt toegang tot gespecialiseerde bibliotheken voor medische beeldverwerking, gegevensanalyse en machine learning, waardoor het een essenti√ęle tool is voor het verwerken van medische gegevens, het ontwikkelen van diagnostische hulpmiddelen en het ondersteunen en verbeteren van de geneeskunde. In ‚ÄúPython voor beginners‚ÄĚ worden handvatten gegeven voor de start van je eerste project. Het leren van Python opent de deur naar innovatie en geeft onderzoekers de tools die ze nodig hebben om de uitdagingen in de geneeskunde aan te gaan.¬†

Wil jij zien hoe VR toegepast wordt in de master geneeskunde in het Amsterdam UMC? Wij nodigen je uit voor een actieve workshop over Virtual Reality (VR) binnen het coschap Psychiatrie. Ervaar zelf hoe het is om een psychose te beleven en begrijp daardoor beter de uitdagingen waarmee pati√ęnten worden geconfronteerd.¬†

Na deze indringende VR-ervaring zullen we gezamenlijk discussi√ęren over andere gebieden binnen de opleiding geneeskunde waar VR van toegevoegde waarde kan zijn.¬†Deel je inzichten en help mee de toekomst van VR in het medisch onderwijs vorm te geven. Slechts 15 plekken beschikbaar, dus meld je snel aan!¬†

Ge√Įnteresseerd in het sociaal domein, maar onbekend met het werk van de verzekeringsarts? Liz Ellen neemt je mee, vanuit casu√Įstiek naar het belang van arbeid in relatie tot gezondheid.¬†

Als arts bij UWV help je mensen om met werk deel te nemen aan de maatschappij. Dan zijn ze op hun best. Samen met je collega’s werk je mee aan het kloppend houden van het sociale hart van Nederland. Daarbij draag je bij aan het ontwikkelen van medische kennis op het gebied van arbeid en gezondheid.

Is er leven na de bul? In deze workshop nemen we je mee naar de eerste fase als arts. Wat kun je verwachten, wat zijn je opties en hoe zorg je ervoor dat je in deze fase kunt genieten van het mooiste vak op aarde terwijl je ook nog bezig bent met je vorming als arts.

In deze workshop bespreken we aan de hand van casu√Įstiek de mogelijkheden en beperkingen van het gebruik van zorgtechnologie in de ouderenzorg.

Hoe presenteer ik mezelf ? Hoe schrijf ik een pakkende sollicitatiebrief? Hoe profileer ik mezelf op social media? Hoe ga ik om met lastige vragen?

Tijdens de workshop Effectief Solliciteren van BKV ontvang je waardevol advies & nuttige tips over alle aspecten van het sollicitatieproces.

Wil je een gratis cv check? Mail jouw cv dan uiterlijk 15 september 2023 naar monique@bkv.jobs o.v.v. Workshop Solliciteren IMScongres.

Winkelmandje